ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังวัด ตำบลยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังไผ่ ตำบลบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พุขาม ตำบลพุขาม ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พุเตย ตำบลพุเตย ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อรัง ตำบลบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาไร่เดียว ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าโรง ตำบลท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์ ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสง่า ตำบลยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกปรง ตำบลโคกปรง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แก่งหินปูน ตำบลสามแยก ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยวังใหญ่ ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
สถานีอนามัยวังวัด ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยวังไผ่ ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยรวมทรัพย์ ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
สถานีอนามัยยางจ่า ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
สถานีอนามัยพุเตย ซ.เทศบาล 5 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
สถานีอนามัยพุขาม ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
สถานีอนามัยบ่อรัง ซ.2275 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยโนนสง่า ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยน้ำร้อน ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยนาไร่เดียว ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยตำบลโพทะเล ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
สถานีอนามัยโคกปรง ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยแก้วฟ้า ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีอนามัยแก่งหินปูน ซ.21 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
โรงพยาบาลวัดสระแก้ว ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง