ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยระหงษ์ ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสว่าง ตำบลหนองสว่าง ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว ตำบลสักหลง ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคัน ตำบลบุ่งคล้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไขว่ ตำบลหนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังร่อง ตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังยาว ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังมล ตำบลท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังซอง ตำบลท่าพล ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลานบ่า ตำบลลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฝายนาแซง ตำบลฝายนาแซง ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากดุก ตำบลปากดุก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากช่อง ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสก ตำบลบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำดุก ตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำชุนใหญ่ ตำบลน้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธารทิพย์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ามะกล้วย ตำบลวัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าช้าง ตำบลตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงน้อย ตำบลช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงขวาง ตำบลน้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช้างตะลูด ตำบลช้างตะลูด ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กกเดื่อ ตำบลบ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เพชรบูรณ์ ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาพลวง ตำบลสระแก้ว ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหล่มสัก 93 ถ.สายหล่มสัก-เลย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยหัวนา ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยหนองสว่าง ซ.2011 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยหนองบัว ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยหนองคัน ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยหนองไขว่ ซ.AH16 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยวังร่อง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยวังมล ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยวังซอง ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยวังขอน ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยปากช่อง ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบุ่งน้ำเต้า ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านห้วยโปร่ง ซ.2209 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านโสก ซ.2010 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านลานบ่า ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านไร่ ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านฝายนาแซง ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านติ้ว ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยบ้านงิ้วงาม ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยน้ำดุก ซ.12 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยน้ำชุนใหญ่ ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยน้ำก้อใหญ่ ซ.2372 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยธารทิพย์ ซ.2302 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยท่ามะกล้วย ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยท่าช้าง ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยดงขวาง ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยช้างตะลูด ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สถานีอนามัยกกเดื่อ ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลหนองเสือ ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลนครหล่ม ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลตำบลปากดุก ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงพยาบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง