ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง