ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองใหญ่ ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลาดแค ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะกุดไร ตำบลตะกุดไร ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับพุทรา ตำบลซับพุทรา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสำราญ ตำบลบ้านกล้วย ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาแม่แก่ ตำบลลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน หมู่4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
สถานีอนามัยห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยหนองใหญ่ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยศาลาลาย ซ.โยธาธิการ พช. 2040 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยบ้านซับพุทรา ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยตำบลลาดแค ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยตะกุดไร ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สถานีอนามัยโคกสำราญ ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
โรงพยาบาลชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง