ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสะเดา ตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
สถานีอนามัยหนองสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านนา ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลลำลูกกา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง