ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาเจ็ดลูก 181/1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สถานีอนามัยบ้านด่านช้าง ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านเขาเจ็ดลูก ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง