ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 18 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาเจ็ดลูก 181/1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
สถานีอนามัยบ้านสายดงยาง ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยบ้านวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านท้ายทุ่ง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยบ้านไดอีเผือก ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยบ้านด่านช้าง ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยบ้านเขาเจ็ดลูก ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยตำบลท้ายทุ่ง (บ้านวังกระชัน) ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สถานีอนามัยตำบลเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงพยาบาลทับคล้อ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง