ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม ซ.เทศบาล 1 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน ซ.มาบกระเปา 1 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกำแพงดิน ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินปอ บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สถานีอนามัยหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านวังลูกช้าง ถ.,เทศบาล 1, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยบ้านมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยตำบลเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สถานีอนามัยตำบลกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพินิตธรรมภาณ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง