ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพลัง ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าบัว ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่านั่ง ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเสา ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าขมิ้น ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
สถานีอนามัยบ้านบางคลาน ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยท่าขมิ้น ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลวัดขวาง ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลบ้านน้อย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลบางคลาน ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลทุ่งน้อย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลท่าเสา ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลท้ายน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลท่าบัว ซ.พจ. 5048 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลท่านั่ง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สถานีอนามัยตำบลทะนง ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงพยาบาลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง