ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สถานีอนามัยบ้านลำประดาเหนือ ซ.พจ. 4028 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
สถานีอนามัยตำบลวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง