ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยเขน ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำปะดา ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลภูมิ 3 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
สถานีอนามัยวังกรด ซ.รพช. พจ. 3016 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยบ้านลำประดาเหนือ ซ.พจ. 4028 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
สถานีอนามัยบ้านบางไผ่ ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลหอไกร ซ.1313 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลวังสำโรง ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
สถานีอนามัยตำบลลำประดา ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีอนามัยตำบลเนินมะกอก ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โรงพยาบาลบางมูลนาก ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง