ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยาว หมู่1 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังยาง หมู่6 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไทรย้อย หมู่6 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขมิ้น 39 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปาด หมู่2 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปร่งไผ่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังโพรง ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยบ้านหนองขมิ้น ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยบ้านโปร่งไผ่ ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลวังยาง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลวังโพรง ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลบ้านมุง ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลไทรย้อย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีอนามัยตำบลชมภู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงพยาบาลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง