ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 801 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 611 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำกลางพิษณุโลก 999 ถ.พิษณุโลก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังทอง ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนวังทอง 69 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ 653 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลวชิรบารมี ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง