ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเตาอิฐ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรักไทย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพรม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงพลวง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ใหญ่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังนกแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพันชาลี ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ระกา ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแก่งโสภา ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พิษณุโลก ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 801 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 611 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานพยาบาลเรือนจำกลางพิษณุโลก 999 ถ.พิษณุโลก หมู่8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังทอง ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนวังทอง 69 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ 653 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยบ้านแหลมครก ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
สถานีอนามัยบ้านหนองเตาอิฐ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยบ้านรักไทย ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยบ้านแม่ระกา ซ.1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยบ้านไผ่ใหญ่ ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยบ้านน้ำพรม ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
สถานีอนามัยบ้านดงพลวง ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลวังพิกุล ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลวังนกแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลวังนกแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลพันชาลี ซ.พล. 2005 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลท่าหมื่นราม ซ.พล. 2005 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลดินทอง ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลชัยนาม ซ.12 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีอนามัยตำบลแก่งโสภา ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงพยาบาลวชิรบารมี ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง