ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่างาม ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเจียง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคบ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้อแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคันโช้ง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านห้วยเจียง ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านน้ำคบ ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านท่าขอนเบน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยบ้านท้อแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลบ้านยาง ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลท่างาม ซ.1296 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง