ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง หมู่2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหางไหล ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะแก หมู่7 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีเจริญ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังมะด่าน ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้องโพลง หมู่3 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตาล หมู่8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมทุ่งสาน 345 หมู่4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหอกลอง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีภิรมย์ หมู่6 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวงฆ้อง หมู่1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะต้อง หมู่2 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุกเทียม ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงประคำ หมู่6 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม หมู่1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยวังมะด่าน ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีอนามัยบ้านหางไหล ซ.1104 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีอนามัยบ้านศรีเจริญ ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยบ้านท้องโพลง ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีอนามัยบ้านคลองตาล ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยนิคมทุ่งสาน ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยตำบลหอกลอง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยตำบลหนองแขม ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยตำบลศรีภิรมย์ ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีอนามัยตำบลมะตูม ซ.พล. 2002 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยตำบลมะต้อง ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง ซ.พล. 2002 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีอนามัยตำบลตลุกเทียม ซ.1275 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีอนามัยตำบลดงประคำ ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงพยาบาลพรหมพิราม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง