ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำจวง 4 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตาจูม หมู่6 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนเมี่ยง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชาติตระการ 1128 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านใหม่ไทยเจริญ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านนาตาจูม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านนาตอน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยบ้านชำนาญจุ้ย ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยตำบลสวนเมี่ยง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยตำบลบ้านดง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยตำบลท่าสะแก ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สถานีอนามัยชาติตระการ ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงพยาบาลชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง