ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่างิ้ว 173 ถ.บ้านหาดสูง-บ้านวังค่า ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังลึก ตำบลนาพูน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยโป้ ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะท้อ ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าคา ตำบลบ้านแก่ง 130 หมู่6 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง หมู่3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ 329 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลป่ากุมเกาะ หมู่7 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนตอ ตำบลสารจิตร หมู่5 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงสว่าง ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ราก ตำบลป่างิ้ว 70 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสารจิตร 315 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก่ง 99/2 หมู่1 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าชัย 350 ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงคู่ หมู่2 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สำ หมู่2 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน บ้านแม่สาน หมู่6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยสารจิตร ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยศรีสัชนาลัย ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
สถานีอนามัยบ้านห้วยโป้ ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านแสงสว่าง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านสะท้อ ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านแม่ราก ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านป่าคา ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านปากคะยาง ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านท่าโพธิ์ ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยบ้านแก่ง ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยท่าชัย ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
สถานีอนามัยตำบลหนองอ้อ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยตำบลแม่สิน ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยตำบลแม่สำ ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยตำบลป่างิ้ว ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยตำบลบ้านตึก ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถานีอนามัยช้าง ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง