ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาว หมู่1 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำขาว หมู่2 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
สถานีอนามัยบ้านคลองสระเกษ ซ.1327 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สถานีอนามัยตำบลวังน้ำขาว ซ.สท. 5071 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง