ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหัววัว ตำบลห้วยยั้ง 265 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังตะแบก ตำบลวังตะแบก ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังควง ตำบลวังควง 118 หมู่2 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ตำบลเขาคีรีส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังชะโอน ตำบลท่าไม้ 44/4 หมู่13 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานทอง ตำบลวังควง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานกระทิง ตำบลวังควง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางลาด ตำบลหนองหัววัว หมู่4 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุยป้อม ตำบลคุยบ้านโอ่ง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าไม้ ตำบลท่าไม้ 2/3 หมู่2 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพธิ์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาคีริส ตำบลเขาคีริส 1 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย 84 หมู่4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
สถานีอนามัยหนองหัววัว ซ.1331 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยหนองโสน ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยวังตะแบก ซ.101 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยวังชะโอน ซ.กพ. 4001 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยวังควง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยลานไผ่ ซ.1331 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยลานทอง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยลานกระทิง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยโพธิ์พัฒนา ซ.กพ. 1053 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยบางลาด ซ.1331 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยท่าไม้ ซ.1132 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยคุยป้อม ซ.1065 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยคุยประดู่ ซ.101 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยคลองพิไกร ซ.1065 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สถานีอนามัยเขาคีรีส ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง