ค้นพบจำนวน 278 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง 119 หมู่8 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อินทรานุสรณ์ ตำบลโนนพลวง 62 หมู่4 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวถนน ตำบลหัวถนน 6 หมู่6 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหัววัว ตำบลห้วยยั้ง 265 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปลิง ต.หนองปลิง ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกอง ตำบลนาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกรด ต.สระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแม่แตง ตำบลหนองแม่แตง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สลกบาตร ตำบลสลกบาตร ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังยาง ตำบลวังยาง 60 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังตะแบก ตำบลวังตะแบก ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังชะพลู ตำบลวังชะพลู ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังชะโอน ตำบลวังชะโอน จ.กำแพงเพชร 62210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังควง ตำบลวังควง 118 หมู่2 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังไทร ตำบลวังไทร หมู่2 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังแขม ต.วังแขม 555 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางสูง ตำบลยางสูง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าพุทรา ตำบลป่าพุทรา 12 หมู่3 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปางมะค่า ตำบลปางมะค่า ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากอ่าง ตำบลอ่างทอง ถ.เทศบาล 2 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงบ้าน ตำบลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินดาต ตำบลหินดาต 140 หมู่1 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย หมู่13 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองชุมแสง ตำบลวังชะพลู ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ตำบลเขาคีรีส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแดน ตำบลโกสัมพี หมู่2 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสักขี ตำบลหนองไม้กอง ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส่องตาแล ตำบลบ่อถ้ำ 123 หมู่12 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหามแห ตำบลวังหามแห หมู่1 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังประดา ต.ไตรตรึงษ์ ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำพุ ตำบลโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง 101/3 หมู่5 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังชะโอน ตำบลท่าไม้ 44/4 หมู่13 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานทอง ตำบลวังควง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ 110 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานดอกไม้ตำบลลานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานกระทิง ตำบลวังควง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเรียง ตำบลคลองแม่ลาย หมู่8 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะกอกหวาน ตำบลเทพนคร ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมอสูง ตำบลวังทอง 3 หมู่1 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมอสำราญ ตำบลอ่างทอง หมู่15 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมอสมบูรณ์ ตำบลวังทอง ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย หมู่1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประดู่งาม ตำบลบึงทับเรต 39 หมู่7 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลประชาสุขสันต์ 69 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงสำราญ ตำบลถาวรวัฒนา หมู่8 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงมาลย์ ตำบลหนองหลวง หมู่4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางลาด ตำบลหนองหัววัว หมู่4 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำดิบ ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโท้ง ตำบลท่าขุนราม ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธำมรงค์ ตำบลธำมรางค์ ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งซ่าน ตำบลบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าพุทรา ตำบลโกสัมพี จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าพุทรา ตำบลพุทรา 335 หมู่4 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าคูณ ตำบลโกสัมพี จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง หมู่3 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรงธรรม ตำบลทรงธรรม หมู่4 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถาวรวัฒนา ตำบลถาวรวัฒนา ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชายเคือง ตำบลวังชะโอน จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช้างคับ ตำบลวังไทร หมู่13 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุยป้อม ตำบลคุยบ้านโอ่ง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองพิไกร ตำบลคลองพิไกร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว หมู่7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองคู่ ตำบลอ่างทอง หมู่8 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองไพร ตำบลโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย หมู่3 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเมือง 3 ตำบลโกสัมพี จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลเทพนคร หมู่3 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่เจริญพร ตำบลหนองคล้า ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลท่าขุนราม ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ตำบลสระแก้ว หมู่4 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์เอน ตำบลเทพนิมิตร จ.กำแพงเพชร 62210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน หมู่8 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุง หมู่4 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมมะค่า ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วสุวรรณ ตำบลมหาชัย ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชรเจริญตำบลปางตาไว ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะรากเสียด ตำบลเพชรชมภู จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม 235 หมู่6 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อทอง ตำบลวังแขม หมู่8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นครชุม ตำบลนครชุม หมู่6 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ หมู่2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าไม้ ตำบลท่าไม้ 2/3 หมู่2 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง