ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทองหลาง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยบ้านคลองแห้ง ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยตำบลทองหลาง ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง