ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ล่องตาที ตำบลลานสัก 367 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านร่องตาที ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านบึงแห้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลน้ำรอบ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง