ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ล่องตาที ตำบลลานสัก 367 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน หมู่6 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำวิ่ง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะนาว ตำบลระบำ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซับป่าพลู ตำบลป่าอ้อ ถ.บ้านซับป่าพลู ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กะสี ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระบำ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก หมู่2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านหนองแหน ซ.3456 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านร่องตาที ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านแม่กะสี ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านบึงแห้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านท่ามะนาว ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยบ้านซับป่าพลู ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลระบำ ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลน้ำรอบ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยตำบลทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง