ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหิน ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยพลู ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยคตคลองหวาย ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอาสา ตำบลเมืองการุ้ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่ง ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ตำบลคอกควาย ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่หนองแก ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่โพธิ์งาม ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่มกล้วย ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคอกควาย ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองการุ้ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแก่นมะกรูด ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยหนองจอก ซ.3211 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยเมืองการุ้ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยบ้านใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านใหม่โพธิ์งาม ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยบ้านใหม่คลองอังวะ ซ.3011 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านห้วยคตคลองหวาย ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านหนองอาสา ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยบ้านหนองบ่มกล้วย ซ.3211 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยบ้านบุ่ง ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านบึง ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลหูช้าง ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยตำบลห้วยแห้ง ซ.3282 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลวังหิน ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
สถานีอนามัยตำบลทัพหลวง ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลเจ้าวัด ซ.อน. 3027 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลคอกควาย ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีอนามัยตำบลแก่นมะกรูด ซ.3011 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงพยาบาลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง