ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดงขวาง ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยรอบ ถ.สุขาภิบาล 3 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหมกแถว ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าโพ ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกลอย ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยห้วยรอบ ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยหนองไผ่ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยบ้านหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยท่าโพ ซ.333 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยตำบลหลุมเข้า ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยตำบลทุ่งพึ่ง ซ.ราชสุภาวดี 3 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยตำบลดอนกลอย ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
สถานีอนามัยดงขวาง ซ.อน. 5017 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงพยาบาลสุโขทัย ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง