ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.อน. 3024 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลทุ่งโพ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง