ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านทุ่งพง (เก่า) ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลบ้านเก่า ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง