ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าหมาก ตำบลเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอุทัยเก่า ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยาง ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองนางนวล ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาบางแกรก ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขากวางทอง ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ถ.เทศบาล4 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยหนองยาง ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยหนองนางนวล ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านป่าหมาก ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ ซ.อน. 3024 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านทุ่งพง (เก่า) ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ้านเขากวางทอง ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลอุทัยเก่า ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลหนองสรวง ซ.อน. 5006 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลบ้านเก่า ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลทุ่งโพ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
สถานีอนามัยตำบลเขาบางแกรก ซ.เทศบาล 5 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงพยาบาลแสวงหา ถ.พลพลานุเคราะห์ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง