ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำซึม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเทโพ ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี หมู่3 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 160 หมู่1 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
สถานีอนามัยตำบลน้ำซึม ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลท่าซึม ซ.3183 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยเกาะเทโพ ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง