ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแก ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนขวาง ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพังค่า ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไผ่แบน ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะแกกรัง 28 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำซึม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าซุง ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนเหล็ก 1 ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเนินแจง ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเทโพ ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 23 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 16000
โรงพยาบาลอุทัยธานี 56 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี หมู่3 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 160 หมู่1 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
สถานีอนามัยหนองเต่า ซ.อน. 4018 ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยโนนเหล็ก ซ.อน. 4018 ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยเนินแจง ซ.3220 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลหนองพังค่า ซ.อน. 3014 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลหนองไผ่แบน ซ.3220 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลสะแกกรัง ซ.333 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลน้ำซึม ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลท่าซุง ซ.3265 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยตำบลท่าซึม ซ.3183 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยดอนขวาง ซ.3221 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีอนามัยเกาะเทโพ ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ทอง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง