ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังซ่าน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งสาคร วังซ่าน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลุกข่อยน้ำ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลิ่งสูง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองน้ำโจน ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองไทร ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกัลยานิคม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแก้ว ตำบลปางมะค่า ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านวังซ่าน ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านทุ่งสาคร ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านตลิ่งสูง ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านคลองน้ำโจน ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยบ้านคลองไทร ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยตำบลวังซ่าน ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยตลุกข่อยน้ำ ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยเกาะแก้ว ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สถานีอนามัยกัลยานิคม ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง