ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิกรี ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกระทุ่ม ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเจริญ ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทอง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหวาย ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยดุก ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้ารังกา ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพเหนือ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแอก ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดทิพรส ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าตาล ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาคลี ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมหาชัย ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องแค ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระเบียน ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ใหญ่ ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลช 166-168 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลกองบิน 4 กองพลบินที่ 3 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านหัวหวาย ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านหนองแอก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ ซ.1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านหนองหญ้ารังกา ซ.11 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
สถานีอนามัยบ้านหนองโพเหนือ ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านหนองจิกรี ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านหนองกระทุ่ม ซ.อบจ. นว. 021019 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
สถานีอนามัยบ้านป่าตาล ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
สถานีอนามัยบ้านน้ำจั้น ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
สถานีอนามัยบ้านช่องแค ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
สถานีอนามัยบ้านโคกเจริญ ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
สถานีอนามัยบ้านเขาบ่อพลับ ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านเขาทอง ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
สถานีอนามัยบ้านเขาดิน ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยบ้านเขาดิน ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สถานีอนามัยดงมหาชัย ซ.3196 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
สถานีอนามัยจันเสน ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
โรงพยาบาลแพทย์ช่องแค ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
โรงพยาบาลพาเลซ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โรงพยาบาลกองบิน 4 ตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง