ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองรี ตำบลบ้านพร้าว หมู่1 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก หมู่1 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้า ตำบลศรีกะอาง ถ.บ้านนา-กะเหรี่ยง ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพริก ตำบลบ้านพริก ถ.สุวรรณศร หมู่8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางอ้อ ตำบลบางอ้อ หมู่5 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทางกระบือ ตำบลบ้านพร้าว หมู่11 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง ถ.บ้านนา-บางอ้อ หมู่2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลอง 30 ตำบลทองหลาง หมู่6 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกร่างประตูวัง ตำบลป่าขะ หมู่7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่ขวาง ตำบลอาษา หมู่3 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมไม้ย้อย ตำบลพิกุลออก หมู่10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ตำบลทรายมูล 53-54 ถ.รังสิต-นครนายก (ทางหลวง 305) ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร 9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ซ.เทศบาล18 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยไผ่ขวาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านแหลมไม้ย้อย ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านหนองรี ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านละว้า ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านบางอ้อ ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านคลอง 30 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านเขาเพิ่ม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยบ้านกร่างประตูวัง ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยตำบลหนองหมู ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยตำบลบ้านพริก ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงพยาบาลบ้านนา ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง