ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทองทราย ตำบลดงละคร 103 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนาวา ตำบลศรีนาวา หมู่6 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง หมู่6 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาจีด ตำบลพรหมณี หมู่15 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากช่อง ตำบลเขาพระ 90 หมู่10 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากกระทุ่ม ตำบลพรหมณี หมู่7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางปรัง ตำบลศรีจุฬา ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย หมู่3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข่อย ตำบลบ้านใหญ่ หมู่1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าแห ตำบลดงละคร หมู่8 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอไม้แดง ตำบลพรหมณี หมู่11 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดง ตำบลสาริกา 15/2 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ หมู่5 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเหมือง ตำบลวังกระโจม หมู่7 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจดีย์ทอง ตำบลท่าช้าง หมู่4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขานางบวช ตำบลสาริกา หมู่5 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ หมู่5 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนครนายก 240 ถ.ไชยพันธ์ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99/6001 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก ถ.ศรีเมือง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 90 หมู่7 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
สถานีอนามัยสิงโต-ตลับคังคายะ ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยศรีนาวา ซ.เทศบาล 5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยวังยายฉิม ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยปากกระทุ่ม ซ.305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านหนองทองทราย ซ.โยธาธิการ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านวังปลาจืด ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านปากช่อง ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านท่าแห ซ.รพช. ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านท่าข่อย ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านตอไม้แดง ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านคลองเหมือง ซ.โยธาธิการ นย. 30 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบ้านเขานางบวช ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบางหอย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยบางปรัง ซ.โยธาธิการ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยตำบลบ้านดง ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัยเขาทุเรียน ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถานีอนามัย ซ.ตลาด ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงพยาบาลนครนายก ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง