ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าพระลาน ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุแค ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาดินพัฒนา ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับชะอม ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยบ้านหนองจาน ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีอนามัยตำบลพุแค ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีอนามัยซับชะอม ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สถานีอนามัยเขาดินพัฒนา ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง