ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวปลวก ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนดอกไม้ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศาลารีไทย ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเริงราง ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาดินใต้ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยหัวปลวก ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยม่วงงาม ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยพระยาทด ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยบ้านยาง ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยบ้านเมืองเก่า ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลสวนดอกไม้ ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลศาลารีไทย ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลเริงราง ซ.3048 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยตำบลต้นตาล ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยงิ้วงาม ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
สถานีอนามัยเขาดินใต้ ซ.เขานกยูง 3 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงพยาบาลสำโรง ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง