ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคณฑี ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยป่าหวาย ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุคำจาน ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนายาว ถ.พหลโยธิน ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธารเกษม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรีบุณโสภณ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยห้วยป่าหวาย ซ.3034 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยนายาว ถ.พหลโยธิน ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยตำบลหนองแก ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยตำบลพุคำจาน ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยตำบลธารเกษม ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยตำบลเขาวง ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
สถานีอนามัยตรีบุญโสภณ ซ.3302 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงพยาบาลพระพุทธบาท ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง