ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่2 สระบุรี ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนประดู่ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสร่างโศก ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านครัว ถ.บ้านช้าง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางโขมด ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยไผ่ขวาง ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยบ้านดอนประดู่ ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยตำบลบางโขมด ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
สถานีอนามัยตลาดน้อย ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 สระบุรี ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงพยาบาลบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง