ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสะอาด ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหัวโพ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองควายโซ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแซง ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยหนองสีดา ซ.3041 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยม่วงหวาน ซ.3041 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยบ้านหนองหัวโพ ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยตำบลหนองควายโซ ซ.3041 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
สถานีอนามัยโคกสะอาด ซ.3041 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง