ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองช่างเหล็ก ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม หมู่5 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิหารแดง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองเรือ ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยหนองสรวง ซ.AH1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยหนองช่างเหล็ก ซ.ร่วมใจ 14 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยวิหารแดง ซ.AH1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยบ้านเบาน้อย ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยเจริญธรรม ซ.รพช. ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
สถานีอนามัยคลองเรือ ซ.ตลาด ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง