ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยขมิ้น ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจิก ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกตูม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สหกรณ์หนองเสือ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีปทุม ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยทราย ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจรเข้ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไข่น้ำ ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโรง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลระโสม ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบัวลอย ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนพรัตน์ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคชสิทธ์ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุ่มหัก ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไผ่ต่ำ ถ.พหลโยธิน ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกแย้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยหนองโรง ซ.3261 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยหนองปลาหมอ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยหนองนาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
สถานีอนามัยหนองจิก ซ.3041 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
สถานีอนามัยหนองจระเข้ ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยสหกรณ์หนองเสือ ซ.3045 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยศรีปทุม ซ.ระพีพัฒน์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยโพนทอง ซ.329 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
สถานีอนามัยบ้านหนองโสน ซ.อย. 1023 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยบัวลอย ซ.329 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยตำบลหนองปลิง ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยตำบลหนองจิก ซ.3314 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
สถานีอนามัยตำบลไผ่ต่ำ ซ.1 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยตำบลนพรัตน์ ซ.3045 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
สถานีอนามัยโคกตูม ซ.329 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
สถานีอนามัยคชสิทธิ์ ซ.3043 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
สถานีอนามัยกุ่มหัก ซ.3261 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลเสาไห้ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลเสนา ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงพยาบาลปภาเวช ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง