ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองคอน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป่า ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแก้ง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าตูม ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเตาปูน ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองผักบุ้ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระพุทธบาทน้อย ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะเหรี่ยง ตำบลเขาเพิ่ม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผึ้งรวง ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ามะปราง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลซำผักแพว ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชะอม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชอนน้อย 50 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนจาน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โป่งก้อนเส้า ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนกระโดน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานพยาบาลอภิณพ 36 ถ.วรสวัสดิ์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลแก่งคอย 107 ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยหนองสองห้อง ซ.3222 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยหนองผักบุ้ง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
สถานีอนามัยสองคอน ซ.อดิเรกสาร ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยพระพุทธบาทน้อย ซ.สบ. 4004 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยโป่งก้อนเส้า ซ.สบ. 1003 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยบ้านหาดสองแคว ซ.3224 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยบ้านธาตุ ซ.สบ. 4004 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยบ้านชอนน้อย ซ.3334 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยบ้านแก้ง ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยบ้านกะเหรี่ยง ซ.ร่วมใจ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยนิธากร ซ.หินตั้ง เจ็ดคต ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยท่ามะปราง ซ.3222 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยท่าตูม ซ.สบ. 4004 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยท่าคล้อ ซ.สบ. 4004 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยทับกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
สถานีอนามัยตำบลบ้านป่า ซ.3224 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยตำบลเตาปูน ซ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยตำบลชะอม ซ.3222 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยตาลเดี่ยว ซ.3188 ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
สถานีอนามัยดอนจวน ซ.สบ. 1003 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
สถานีอนามัยชำผักแพว ซ.3222 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลอัมพวา ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โรงพยาบาลห้วยพลู ถ.วรสวัสดิ์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง