ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองยาว ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งชัน ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาดิน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองสีดา ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากข้าวสาร ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลเดี่ยว ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะกุด ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดาวเรือง ถ.พหลโยธิน ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี 2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์สระบุรี ก.พ.-22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยหนองยาว ซ.1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยหนองโน ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลห้วยแห้ง ซ.1 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลหนองปลาไหล ซ.1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลผึ้งรวง ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลปากข้าวสาร ซ.สบ. 4018 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลตะกุด ซ.พหลโยธิน 16 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตำบลดาวเรือง ซ.3225 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยตลิ่งชัน ถ.พหลโยธิน ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยโคกสว่าง ถ.พหลโยธิน ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยเขาดิน ซ.3314 ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
สถานีอนามัยกุดนกเปล้า ถ.พหลโยธิน ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซ.เทศบาล 4 6 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลค่ายอดิศร ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง