ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดกำแพง ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหลวง ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสรรพยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังสาคร ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อย ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดอาษา ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลุก ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนางดำออก ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพนางดำตก ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเสือโฮก ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรพยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลหาดอาษา ซ.AH1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลสรรพยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลโพนางดำตก ซ.ชน. 3004 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลบ้านโพนางดำออก ซ.AH2 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลตลุก ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีอนามัยตำบลเขาแก้ว ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง