ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อแร่ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแค ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองน้อย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขุ่น ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังหมัน ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านหนองแค ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลหนองบัว ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลหนองน้อย ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลหนองขุ่น ซ.3213 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลวังหมัน ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยตำบลบ่อแร่ ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง