ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพังนาค ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธัญญอุดม ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไม้ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดท่าเสา ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชัยนาท 89 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ชัยนาท 170 หมู่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 254 หมู่6 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยบ้านธัญญอุดม ซ.ชน. 5023 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120
สถานีอนามัยบ้านท่าไม้ ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยธรรมามูล ซ.พหลโยธิน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลหาดท่าเสา ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลเสือโฮก ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลบ้านกล้วย ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลท่าชัย ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลชัยนาท ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีอนามัยตำบลเขาท่าพระ ซ.ชน. 1005 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลร่มฉัตร ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง