ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านแป้ง ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำอำเภอพรหมบุรี ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวป่า ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระงาม ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลหัวป่า ซ.309 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลโรงช้าง ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลพระงาม ซ.สห. 3008 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลพรหมบุรี ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สถานีอนามัยตำบลบ้านแป้ง ซ.สห. 4014 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีอนามัยตำบลบางน้ำเชี่ยว ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โรงพยาบาลพรหมบุรี ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง