ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำอำเภอ บางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง หมู่3 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านจ่า ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ดัด ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพชนไก่ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยบ้านริ้วกรูด ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยบ้านจ่า ซ.3252 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลสิงห์ ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลไม้ดัด ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลโพชนไก่ ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยตำบลพักทัน ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีอนามัยคูเมือง ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงพยาบาลบางระจัน ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง