ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสนามแจง ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 2 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพึ่ง 1 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพธิ์ชัย 2 (บางลำ) ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยสนามแจง ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยมหาสอน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยบางพึ่ง 2 ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สถานีอนามัยบางพึ่ง 1 ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง